แหล่งกู้เงินด่วนออนไลน์ เงินกู้นอกระบบและสินเชื่อบุคคล เว็บไซต์ www.jvetintmed.org

ต้องการกู้เงินด่วนที่จะได้รับเงินทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน

รับรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินขอเงินกู้เริ่มต้น 1 ล้านบาท
เงินเดือนรึรายได้: มีเงินเดือนประจำ
จำนวนสูงสุด: เริ่มต้น 1 ล้านบาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 14% ต่อปี
อายุผู้กู้: อายุ 20-65 ปี
ขอสมัครทันที

เงื่อนไขต่างๆและข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน 2022 ที่ควรรู้

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน หรือรีไฟแนนซ์บ้าน คือ คือส่วนต่างของราคาบ้านหรือที่อยู่อาศัยกับยอดหนี้สินเชื่อที่เหลืออยู่กับธนาคารเดิม ซึ่งหากเป็นอยู่อาศัยมักจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านมาแล่ะเริ่มมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นในเขตที่อยู่อาศัยนั้นๆ เมื่อมีการรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งจะยิ่งทำให้มีส่วนต่างมากขึ้น จะเป็นการขอรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมหรือกับธนาคารใหม่ ก็จะสามารถได้รับเงินในการปิดหนี้เดิม และยังมีเงินเหลืออีกต่างหาก

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินและสมัครรีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดี

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน 2022

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ได้รับเงินก้อนเพื่อช่วยชำระหนี้
 • การรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ช่วยลดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านให้น้อยลง ทำให้มีกำลังในการผ่อนชำระได้มากขึ้น
 • การรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ถึงแม้จะมีระยะเวลาตามสัญญาหลังจากผ่อนชำระไปแล้ว 3 – 5 ปี ถึงจะทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้านได้ จึงทำให้ผู้กู้พยายามจะสร้างประวัติการผ่อนชำระที่ดี
 • การรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ช่วยเพิ่มวงเงินเพื่อใช้ในการปิดหนี้จากสินเชื่อกู้บ้านจากธนาคารเดิมได้และยังมีเงินก้อนคงเหลือกับดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านที่ถูกลงเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วย

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน โปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2565

สำหรับการเลือกรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน จากที่รู้ๆกันว่าการรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องผ่อนชำระมาแล้วมากกว่า 3 ปี ถ้าหากจะขอรีไฟแนนซ์บ้านก่อนกำหนดจะต้องจ่ายค่าปรับ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารด้วย แต่จะอย่างไรก็ตาม เมื่อมีการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน แนะนำว่าเพื่อจะได้เงื่อนไข และเป็นทางเลือกที่ดีสามารถจะเปรียบเทียบโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2565 ได้จึงควรจะยื่นรีไฟแนนซ์บ้านไปไว้หลายๆที่

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน 2022

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน มีทั้งหมด 3 ประเภท มีดังนี้

  • เอกสารสำคัญแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารประเภทนี้จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับผู้กู้ และผู้ร่วมกู้เพื่อให้ธนาคารสามารถยืนยันตัวตนได้ว่า เป็นตัวผู้กู้จริงๆ ไม่ใช่บุคคลอื่นมาแอบอ้าง เพื่อจะได้ประโยชน์แก่ตนเอง
  • เอกสารแสดงการรับรายได้ต่างๆ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนหลักที่ธนาคารใช้พิจารณาว่าผู้กู้มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินของธนาคารหรือไม่ เพราะสามารถแสดงสถานะการเงิน รายได้ และประวัติการเดินบัญชี ซึ่งเอกสารประเภทนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กรณีบุคคลที่มีรายได้ประจำทุกเดือน

 • สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีเป้นบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้และชื่อผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน ทั้งในนามบุคคล และกิจการ

เอกสารด้านหลักประกันเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัย

จะเป็นเอกสารที่ยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่จะนำมารีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งมีทั้งเอกสารจากธนาคารเดิมที่เคยกู้ และเอกสารจากกรมที่ดิน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อ ธ.ก.ส
สินเชื่อ ธ.ก.ส สามารถกู้เงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
เงินเดือนรึรายได้: มีเงินเดือนและเป็นลูกค้าธกส
จำนวนสูงสุด: สูงสุด 50000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 6.25-14% ต่อปี
อายุผู้กู้: อายุ 20 ปีขึ้นไป
ฟอร์มสมัคร
สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย
สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยรับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร
เงินเดือนรึรายได้: รายได้ 30000 บาทต่อเดือน
จำนวนสูงสุด: สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราต่อปี: MRR +7% ต่อปี
อายุผู้กู้: อายุไม่เกิน 60 ปี
ฟอร์มสมัคร